آموزش تخصصی دارندگان گواهینامه

آموزش تخصصی دارندگان گواهینامه افزایش اعتماد به نفس و از بین بردن ترس از رانندگی ! در اولین گام سعی بر احترام به شما و جمع آوری حرفه ای ترین گروه مربیگری از نظر کیفیت آموزش و آرامش به هنر آموز و ارائه روش جدید رانندگی بدون اضطراب و ترس و خارج شدن از موقیت های تصادف را به شما رائه می نمائیم .این موسسه سعی دارد بالاترین درصد قبولی و بیشترین رضایتمندی را از آن خود نماید و در این راه از هیچ خدمت رسانی کوتاهی نمیکند...

شرايط و مدارك لازم جهت ثبت نام گواهينامه رانندگی ب ۱

شرايط و مدارك لازم جهت ثبت نام گواهينامه رانندگی ب 1 ۱- حداقل سن 18 سال تمام مدارک :۶ قطعه عکس پرسنلی ۴*۳ برای آقایات کارت پایان خدمت و یا گواهی تحصیلی و یا خدمتی ۲- اصل شناسنامه عكس دار به همراه يكبرگ تصوير صفحه اول و در صورت داشتن توضيحات يكبرگ تصوير صفحه توضيحات. ۳- اصل كارت ملي يا تائيديه صادره از ادارات ثبت احوال مربوط به شماره ملي متقاضي به همراه يكبرگ تصوير آن. ۴- ارائه مدارك دال بر روشن بودن وضعيت نظام وظيفه براي متقاضيان ذكور ايراني ( شامل يكي از موارد : برگه آماده به خدمت معتبر فاقد مهر غيبت- كارت پايان خدمت – كارت معافيت از خدمت – گواهي اشتغال به تحصيل- گواهي اشتغال به خدمت ) توضيح : چنانچه هنرآموز متقاضي ثبت نام در محل اقامت خود باشد مي بايست گواهي اشتغال بخدمت و يا گواهي تحصيلي به تائيد راهور محل تحصيل و يا خدمت وظيفه رسيده باشد ۵- اصل معرفي نامه صادره از اداره كل تشريفات وزارت امور خارجه در مورد ديپلمات ها و اصل معرفي نامه صادره از اداره كل اتباع خارجه ناجا يا معاونت اطلاعات فا استان در خصوص ساير اتباع خارجي مراحل : ثبت نام و مراجعه به پزشک شرکت در 5 جلسه کلاس آئین نامه و 10 جلسه کلاس رانندگی و درپایان شرکت در آزمون و قبولی در آن و در نهایت ارسال گواهینامه به آدرس شما تلفن ویژه : ۷۷۴۰۰۰۴۴ ساعت کار ۷ صبح الی...
مراحل دریافت گواهینامه

مراحل دریافت گواهینامه

مراحل دریافت گواهینامه تکمیل مدارک و ثبت نام در یافت پرونده و مراجعه به پزشک طرف قرار داد گذراندن ۳ جلسه کلاس آئین نامه و ۲ جلسه کلاس فنی ( در صورت عدم حضور در جلسه اول از شرکت در مابقی کلاس ها محروم میشوید ) شروع کلا س ها هر هفته از روز سه شنبه به مدت ۵ روز(  ساعت ۱۶ الی۱۸     و   ۱۰ الی ۱۲   ) شرکت در آزمون آئین نامه مقدماتی ( در صورت مردودی هر هفته ساعت 3 این آزمون برگزار میگردد ) شرکت در ۱۰ جلسه کلاس رانندگی  ( انتخاب ساعت و روز به انتخاب هنر آزموز می باشد ) در آخرین جلسه کلاس رانندگی آزمونی توسط مربی گرفته میشود در صورت قبولی در این آزمون پرونده خود را یک روز قبل از آزمون به آموزشگاه تحویل دهید . روزهای آزمون ۱ شنبه و پنچ شنبه می باشد و شما میتوانید با به همراه داشتن اصل مدارک در آزمون آئین نامه شرکت نمائید و در صورت قبولی به آزمون شهر معرفی گردید ....