نمونه سوالات آزمون آیین نامه افسر33

نمونه سوالات فنی آزمون آیین نامه 33 محدوده زمانی: 0 خلاصه آزمون 0 از 25 سوالات تکمیل شده است. پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Information نمونه سوالات فنی آزمون آیین نامه 33 در حال حاضر آزمون به پایان رسیده است. شما نیز میتوانید دوباره شروع کنید. Quiz is loading... You must sign in or sign up to start the quiz. شما برای به پایان رساندن آزمون، روی گزینه شروع آزمون باید کلیک کنید: نتیجه 0 از 25 به سوالات به درستی جواب داد وقت شما: زمان سپری شده است امتیاز شما 0 از 0 است , (0) دسته بندی ها دسته بندی نشده 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 پاسخ داد: مرور سوال 1 از 25 1. سوال مهم ترین عضو در رانندگی چیست؟ پاها چشم ها دست ها تمام موارد صحیح غلط سوال 2 از 25 2. سوال کم بودن باد تایر باعث چه میشود؟ فرسایش تایر ها افزایش مصرف سوخت از دست ذفتن تعادل ،هدایت پذیری و فرمان پذیری تمام موارد صحیح غلط سوال 3 از 25 3. سوال زیاد بودن باد تایر باعث چه میشود؟ فرمان پذیری خودرو را کاهش میدهد و باعث ایجاد خطر میشود. فرمان پذیری خودرو را افزایش میدهد کاهش مصرف سوخت حرکت سریع و پرشتاب صحیح غلط سوال 4 از 25 4. سوال چه عاملی باعث افزایش مسیر توقف شده و احتمال بروز حادثه و تصادف را بالا میبرد؟...

آزمون آنلاین آئین نامه و فنی 32

نمونه سوالات فنی آزمون آیین نامه 32 محدوده زمانی: 0 خلاصه آزمون 0 از 28 سوالات تکمیل شده است. پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Information نمونه سوالات فنی آزمون آیین نامه 32 در حال حاضر آزمون به پایان رسیده است. شما نیز میتوانید دوباره شروع کنید. Quiz is loading... You must sign in or sign up to start the quiz. شما برای به پایان رساندن آزمون، روی گزینه شروع آزمون باید کلیک کنید: نتیجه 0 از 28 به سوالات به درستی جواب داد وقت شما: زمان سپری شده است امتیاز شما 0 از 0 است , (0) دسته بندی ها دسته بندی نشده 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 پاسخ داد: مرور سوال 1 از 28 1. سوال موثرترین و راحت ترین روش جابه جایی کالا و افراد با کمترین میزان مصرف انرژی کمترین ترافیک و هزینه جابه جایی و کمترین اثرات سوء زیست محیطی چیست ؟ حمل و نقل با موتور حمل و نقل با سواری حمل و نقل پایدار حمل و نقل ناپایدار صحیح غلط سوال 2 از 28 2. سوال مهمترین آلودگی حمل و نقل چیست ؟ آلودگی صوتی آلودگی هوا آلودگی دیداری آلودگی موانع صحیح غلط سوال 3 از 28 3. سوال مهمترین عامل آلودگی هوا در حمل و نقل چیست ؟ دی اکسید کربن مونواکسید کربن ذرات معلق در هوا هیدرو کربن ها صحیح غلط...

نمونه سوال آیین نامه31 سال 95

آزمون آنلاین آیین نامه و فنی 31 محدوده زمانی: 0 خلاصه آزمون 0 از 29 سوالات تکمیل شده است. پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Information آزمون آیین نامه و فنی شماره 31 در حال حاضر آزمون به پایان رسیده است. شما نیز میتوانید دوباره شروع کنید. Quiz is loading... You must sign in or sign up to start the quiz. شما برای به پایان رساندن آزمون، روی گزینه شروع آزمون باید کلیک کنید: نتیجه 0 از 29 به سوالات به درستی جواب داد وقت شما: زمان سپری شده است امتیاز شما 0 از 0 است , (0) دسته بندی ها دسته بندی نشده 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 پاسخ داد: مرور سوال 1 از 29 1. سوال در هنگام رسیدن به گذرگاه هم سطح راه آهن چه اقدامی لازم است ؟ چراغ فلاشر را روشن می کنیم عبور سریع با دقت عبور کنیم توقف قبل از مانع صحیح غلط سوال 2 از 29 2. سوال در هنگام مشاهده چراغ زرد چشمک زن چه اقدامی باید انجام داد ؟ با مشاهده چنین چراغی ایست کامل می کنیم عبور می کنیم و احتیاط لازم نیست قبل از خط ایست ویا گذرگاه عابر پیاده توقف کامل می کنیم . از سرعت خود کم کرده و با احتیاط عبور کرده ودر ضرورت توقف می کنیم . صحیح غلط سوال 3 از...

آزمون آنلاین آیین نامه و فنی 30 سال 95

محدوده زمانی: 0 خلاصه آزمون 0 از 31 سوالات تکمیل شده است. پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Information نمونه سوالات آزمون آیین نامه 30 در حال حاضر آزمون به پایان رسیده است. شما نیز میتوانید دوباره شروع کنید. Quiz is loading... You must sign in or sign up to start the quiz. شما برای به پایان رساندن آزمون، روی گزینه شروع آزمون باید کلیک کنید: نتیجه 0 از 31 به سوالات به درستی جواب داد وقت شما: زمان سپری شده است امتیاز شما 0 از 0 است , (0) دسته بندی ها دسته بندی نشده 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 پاسخ داد: مرور سوال 1 از 31 1. سوال در هنگام رانندگی چنانچه متوجه بوی بنزین شدید از ماشین شدیم کدامیک از موارد زیر را باید رعایت کنیم ؟ با بوی بنزین شدید مشکلی پیش نمی آید . با احتیاط رانندگی می کنیم توقف نموده تا بوی بنزین از بین برود توقف نموده و مسئله را کاملا بررسی می نماییم صحیح غلط سوال 2 از 31 2. سوال زمانیکه راننده پشت سر در یک خیابان شلوغ و پر ترافیک از شما می خواهد سبقت بگیرد و شما با سرعت مجاز در حال رانندگی هستید کدام اقدام صحیح تر است ؟ بلافاصله ترمز کرده و راه را برای سبقت آزاد می کنیم مسیر صحیح...