نرخ آموزش رانندگی و موتور سیکلت

نرخ آموزش رانندگی و موتور سیکلت

نرخ آموزش رانندگی و موتور سیکلت در سال 95 تهران تایید شده اتاق اصناف میباشد .

هزینه اخذ گواهینامه سال 1395

هزینه 8 جلسه کلاس آیین نامه 72800 تومان

هزینه 12 جلسه کلاس رانندگی 475000 تومان

هزینه کتاب 15000 تومان

آزمون آیین نامه برای بار اول هزینه ای ندارد

آزمون آیین نامه مجدد 3000 تومان

آزمون شهری بار اول 6000 تومان

آزمون شهری مجدد 10000 تومان
هزینه ثبت نام آموزش رانندگی و اخذ گواهینامه در سال 1394 به شرح زیر می باشد :

8 جلسه کلاس تئوری ( آئین نامه و فنی ) :  700/800 ریال

12 جلسه کلاس رانندگی 4/320/000 ریال

کتاب آیین نامه 125/000 ریال

آزمون آیین نامه برای بار اول بدون هزینه میباشد .

آزمون مجدد آیین نامه 29/000 ریال

آزمون رانندگی برای بار اول 50/000 ریال

آزمون رانندگی مجدد 92/000 ریال

هزینه چشم پزشکی ( توسط مطب دریافت میگردد ) 200/000 ریال

کل هزینه برای هنرآموزی که برای بار اول قبول شود 5/390/000 ریال میباشد


 

جناب آقای فاضلی ـ ریاسـت محترم اتاق اصناف تهران

نرخ آموزش رانندگی و موتور سیکلت سال 95

سلام‌عليكم

احتراماً؛ بدینوسیله یکبرگ آنالیز نرخ خدمات آموزش رانندگی و موتور سیکلت آموزشگاههای رانندگی بشرح جدول ذیل با احتساب 20% افزایش نرخ نسبت به سال گذشته جهت استحضار و هرگونه اقدام لازم ایفاد میگردد.

نام خدمت شهریه به تفکیک«ریال» مبلغ «به ریال»
نرخ هر ساعت آموزش تئوری سهم رهگشاء 30/00 42/000
سهم آموزشگاه 12/000
نرخ هر ساعت آموزش عملی سهم رهگشاء ــ 11/400
سهم آموزشگاه 11/400
آزمون مجدد عملی سهم رهگشاء 30/000 70/000
سهم آموزشگاه 40/000
آزمون مجدد مقدماتی آیین‌نامه

«کلیه گواهینامه‌ها»

سهم رهگشاء 10/000 23/000
سهم آموزشگاه 13/000
آزمون مجدد اصلی آیین‌نامه

«کلیه گواهینامه ها»

سهم رهگشاء 10/000 24/000
سهم آموزشگاه 14/000

هیأت مدیره كانون‌آموزشگاههاي‌رانندگي‌كشـور

نرخ آموزش رانندگی و موتور سیکلت در سال 95 و 94شماره: 1475/4/73/20

تاریخ: 25/06/94

پیوست: …………………………..

جناب آقای پرتوزاده ـ معاونت محترم بازرگانی داخلی وزارت صنعت معدن و تجارت
سلام‌عليكم
نرخ آموزش رانندگی و موتور سیکلت
 احتراماً؛ همانگونه که استحضار دارند: نرخ آموزشهای عملی رانندگی از تاریخ19/05/93 توسط کمیسیون محترم عالی نظارت مصوب و جهت اجراء بمدت یکسال ابلاغ گردید. از آنجائیکهقریب به بیش از یکماه از تاریخ موعد نرخ‌نامه قبلی گذشته و در موعد مقرر نیز نرخ جدید متأسفانه در 2جلسه کمیسیونهای متشکله بدلیل عدم اطلاع کافی اعضاء در کمیسیون و دفاع ناکافی موجب تضییع حقوق صنفی گردیده که این امر باعث پایمال شدن حقوق حقه مربی و آموزشگاه می‌باشد و این مهم در شرایطی است که حتی در استانهای همجوار و یا حاشیه تهران نرخ آموزشهای عملی بموقع و حتی بالاتر از نرخ تهران ابلاغ گردیده است. علیهذا با عنایت به مراتب فوق استدعا دارد تا بمنظور جلوگیری از حقوق از دست رفته صنفی آموزشگاهها در جلسات کمیسیون محترم نظارت امر و مقرر فرمایند، تا حداقل یک نفر از اعضاء کانون نیز بمنظور دفاع و دستیابی به حداقل حقوق صنفی حضور اوامر مقتضی صادر فرمایند.

هیأت مدیره کانون آموزشگاههاي‌رانندگي‌كشـور

شماره: 1511/4/73/20

تاریخ: 03/08/94

پیوست: …………………………..

جناب آقای مس فروش ـ ریاست محترم سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران
 نرخ آموزش رانندگی و موتور سیکلت
سلام‌عليكم
 احتراماً؛ پیرو جلسه مورخه03/08/94 باستحضار می‌رساند:
حرفه آموزش‌رانندگی از جمله حرفی است که اگر چنانچه مورد حمایت مسئولین محترم قرار نگیرد اثرات‌سوء و تبعات آن متوجه شهروندان و خانواده‌ها خواهد شد چرا که در حال حاضر بخش عظیمی از سرمایه نیروی انسانی در اثر تصادفات درون‌شهری و برونشهری جان خود را از دست داده و متأسفانه بصورت یک معضل اجتماعی درآمده و همه ساله به اندازه تلفات یک جنگ نیروی انسانی گرفته میشود و آنچه که بیشتر شاهد آن بوده‌ایم بی‌مهری و بی‌توجهی دستگاههای خدمتگزار به این صنف‌وحرفه بوده است و ما در سالهای اَخیر هیچگاه نتوانسته‌ایم به یک نرخ واقعی دست‌یابیم که بدینوسیله بخش اعظم مشکلات مذکور بشرح ذیل جهت استحضار معروض میگردد:
 1. حرفه آموزش‌رانندگی از جمله مشاغل یکبار مصرف بوده که متقاضی اخذ گواهینامه‌رانندگی در طول عمر خویش فقط یکبار به آموزشگاه مراجعه مینماید.
 2. اشباع بیش از حد آموزشگاههای رانندگی در سطح تهران بزرگ.
 3. کاهش سن جمعیتی و نسل جوان کشور.
 4. افزایش قیمت ابزار کار مورد نیاز این صنف منجمله اتومبیل بطور مثال در سال91 قیمت یک‌دستگاه پراید 000/000/110ریال بوده و هر سال با افزایش قیمت هم اکنون به بیش از 000/000/200ریال رسیده است که حتی فروشندگان و کارخانجات کوچکترین تخفیفی را هم برای این امر قائل نمی‌شوند.
 5. افزایش قیمت لوازم یدکی خودرو و به تبع آن افزایش اجرت تعمیرات.
 6. وجود رکودکاری در 8ماه از طول سال و اینکه این شغل فصلی بوده و اغلب دانشجویان و محصلین در فصول مختلف سال مانند تابستان بعلت فراغت بیشتر عمدتاً جهت اخذ گواهینامه مراجعه مینمایند.
 7. پایین بودن حقوق مربی آموزش رانندگی چرا که مربی که یک نیروی متخصص در این زمینه می‌باشد، با کار سخت و زیان‌آوری روبروست و در سرما و گرما و تلف‌نمودن سرمایه مادی و معنوی خود در حال‌حاضر به ازاء هر ساعت کار مبلغ 000/50ریال دریافت می‌نماید و این سهم در شرایطی است که عمده مربیان بعلت کم‌بودن هنرجو در بیشتر فصول سال بیکار بوده و حتی حقوق و دستمزد دریافتی آنان از یک کارگر ساده هم کمتر می‌باشد. مضافاً اینکه بدلیل عدم تأمین اعتبار از سوی دولت محترم تاکنون مشمول خدمات بیمه تأمین اجتماعی هم نگردیده‌اند و به حق میتوان گفت که یکی از ضعیف‌ترین قشر زحمتکش این جامعه بشمار می‌آیند.
 8. قطع سهمیه بنزین مربیان که این خود نیز به نوعی کمک به بخشی از معیشت آنان بود.
 9. افزایش حقوق کارکنان اداری آموزشگاهها
 10. افزایش حق بیمه ـ مالیات ـ عوارض ـ شهرداری و ..... بطوریکه آموزشگاهها به هیچ عنوان راهی برای گریز از فرار مالیات نداشته و آمار ثبت‌نام آنان از سایر مبادی منجمله راهور ناجا اخذ گردیده و سالیانه مشمول پرداخت مالیات‌های سنگینی ناشی از خدمات مربیان و امور جاری میگردند.
علیهذا ضمن ارسال یک نسخه آنالیز نرخ استدعا دارد تا درخصوص نرخ جدید اوامر مساعد صادر فرمایند.
از بذل عنایت آن بزرگوار پیشاپیش سپاسگزاری می‌نماید.
هیأت مدیره کانون آموزشگاههاي‌رانندگي‌كشـور

شماره: 1536/2/9/20
تاریخ: 9/9/94
جناب آقای فاضلی ـ ریاسـت محترم اتاق اصناف تهران
 نرخ آموزش رانندگی و موتور سیکلت
 سلام‌عليكم
احتراماً؛ نظر به اینکه تاکنون نرخ آموزشهای عملی و تئوری موتور سیکلت در سال94 از سوی آن اتاق محترم جهت اجراء تعیین وابلاغ نگردیده و با عنایت به افزایش هزینه ها در زمینه سایر امور خدماتی استدعا دارد تا درخصوص افزایش نرخ ثبت نام و آزمون عملی رانندگی موتور سیکلت نیز اوامر مقتضی صادر فرمایند.

هیأت مدیره كانون‌آموزشگاههاي‌رانندگي‌كشـور

شماره: 1446/4/73/20
تاریخ: 13/05/94
جناب آقای سپهروند ـ ریاست محترم سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران
 نرخ آموزش رانندگی و موتور سیکلت
سلام‌عليكم
 احتراماً؛ باستحضار میرساند:
حرفه آموزش‌رانندگی از جمله حرفی است که اگر چنانچه مورد حمایت مسئولین محترم قرار نگیرد اثرات‌سوء و تبعات آن متوجه شهروندان و خانواده‌ها خواهد شد چرا که در حال حاضر بخش عظیمی از سرمایه نیروی انسانی در اثر تصادفات درون‌شهری و برونشهری جان خود را از دست داده و متأسفانه بصورت یک معضل اجتماعی درآمده و همه ساله به اندازه تلفات یک جنگ نیروی انسانی گرفته میشود و آنچه که بیشتر شاهد آن بوده‌ایم بی‌مهری و بی‌توجهی دستگاههای خدمتگزار به این صنف‌وحرفه بوده است و ما در سالهای اَخیر هیچگاه نتوانسته‌ایم به یک نرخ واقعی دست‌یابیم که بدینوسیله بخش اعظم مشکلات مذکور بشرح ذیل جهت استحضار معروض میگردد:
 1. حرفه آموزش‌رانندگی از جمله مشاغل یکبار مصرف بوده که متقاضی اخذ گواهینامه‌رانندگی در طول عمر خویش فقط یکبار به آموزشگاه مراجعه مینماید.
 2. اشباع بیش از حد آموزشگاههای رانندگی در سطح تهران بزرگ.
 3. کاهش سن جمعیتی و نسل جوان کشور.
 4. افزایش قیمت ابزار کار مورد نیاز این صنف منجمله اتومبیل بطور مثال در سال91 قیمت یک‌دستگاه پراید 000/000/110ریال بوده و هر سال با افزایش قیمت هم اکنون به بیش از 000/000/200ریال رسیده است که حتی فروشندگان و کارخانجات کوچکترین تخفیفی را هم برای این امر قائل نمی‌شوند.
 5. افزایش قیمت لوازم یدکی خودرو و به تبع آن افزایش اجرت تعمیرات.
 6. وجود رکودکاری در 8ماه از طول سال و اینکه این شغل فصلی بوده و اغلب دانشجویان و محصلین در فصول مختلف سال مانند تابستان بعلت فراغت بیشتر عمدتاً جهت اخذ گواهینامه مراجعه مینمایند.
 7. پایین بودن حقوق مربی آموزش رانندگی چرا که مربی که یک نیروی متخصص در این زمینه می‌باشد، با کار سخت و زیان‌آوری روبروست و در سرما و گرما و تلف‌نمودن سرمایه مادی و معنوی خود در حال‌حاضر به ازاء هر ساعت کار مبلغ 000/50ریال دریافت می‌نماید و این سهم در شرایطی است که عمده مربیان بعلت کم‌بودن هنرجو در بیشتر فصول سال بیکار بوده و حتی حقوق و دستمزد دریافتی آنان از یک کارگر ساده هم کمتر می‌باشد. مضافاً اینکه بدلیل عدم تأمین اعتبار از سوی دولت محترم تاکنون مشمول خدمات بیمه تأمین اجتماعی هم نگردیده‌اند و به حق میتوان گفت که یکی از ضعیف‌ترین قشر زحمتکش این جامعه بشمار می‌آیند.
 8. قطع سهمیه بنزین مربیان که این خود نیز به نوعی کمک به بخشی از معیشت آنان بود.
 9. افزایش حقوق کارکنان اداری آموزشگاهها
 10. افزایش حق بیمه ـ مالیات ـ عوارض ـ شهرداری و ..... بطوریکه آموزشگاهها به هیچ عنوان راهی برای گریز از فرار مالیات نداشته و آمار ثبت‌نام آنان از سایر مبادی منجمله راهور ناجا اخذ گردیده و سالیانه مشمول پرداخت مالیات‌های سنگینی ناشی از خدمات مربیان و امور جاری میگردند.
علیهذا با عنایت به دلایل فوق‌الذکرو در شرایط فعلی استدعا دارد تا هر مبلغی که مورد نظر آن مقام محترم جهت افزایش نرخ برای سال94 مورد تصویب قرار میگیرد مطاع و قابل پذیرش، لکن استدعا دارد این نرخ فقط منتهی به سال94 باشد و از ابتدای سال 95 با توجه به میزان تورم نرخ سال95 از همان ابتدای سال مورد تصویب و اجراء قرار گیرد.
از بذل عنایت آن بزرگوار پیشاپیش سپاسگزاری می‌نماید.

هیأت مدیره کانون آموزشگاههاي‌رانندگي‌كشـور

شماره: 1513/4/73/20
تاریخ: 10/08/94
جناب آقای سپهروند
ریاست محترم بازرگانی داخلی سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران
 نرخ آموزش رانندگی و موتور سیکلت
سلام‌عليكم
 احتراماً؛ پیرو جلسه حضوری روز شنبه مورخه9/8/94 پیرامون آنالیز نرخ هزینه‌های یک دستگاه خودرو پراید آموزشی همانگونه که استحضار دارند:
 1. هزینه‌های یک‌دستگاه خودرو پراد مخصوص آموزش رانندگی در مقام مقایسه با خودروهای غیرآموزشی قیاس مع‌الفارق بوده چرا که اتومبیل آموزشی ابزار و وسیله کار برای امرار معاش خانواده مربی بوده ضمن اینکه به تأیید کارشناسان امر و صاحبنظران بر این باورند که خودرو آموزش‌رانندگی به مراتب هزینه‌های سنگینی را همراه داشته و بر همین اساس است که شرکت‌های بیمه‌گذار نیز حق بیمه 30% بیشتر را برای خودروهای آموزشی منظور نموده‌اند.
شایان ذکر است براساس ابلاغیه وزارت کشور و نظریه کارشناسان راهور ناجا عمر مفید یکدستگاه پراید آموزشی 5سال می‌باشد که پس از این مدت اتومبیل آموزشی مستهلک بوده و اجازه فعالیت ندارد در صورتیکه اتومبیل شخصی محدودیتی وجود ندارد.
 1. در لیست‌تقدیمی برآورد یک‌ساعت هزینه آموزش تقدیم گردیده و هزینه‌های اعلام شده در طی یکسال کارکرد و به مرور زمان خودرو تحمیل‌گردیده و این مبلغ بصورت نقدینگی نمی‌باشد که مربی بتواند اتومبیل‌خود را تبدیل به احسن نماید و هزینه‌های مربوطه به مرور و در طی کارکرد اتومبیل بر مربی و خودرو اعمال میگردد.
 2. از سوی دیگر همانگونه که حضرتعالی نیز استحضار دارند هزینه‌های آموزش سایر مشاغل حتی یکساعت آموزش درسی و یا یکساعت آموزش موسیقی به مراتب بالاتر و قابل قیاس نیست در صورتیکه رانندگی و آموزش آن که موجب ارتقاء سطح فرهنگ ترافیک و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه‌های مادی و معنوی و اقتصادی جامعهمیباشد را کم‌رنگ دیده چرا که رانندگی جزء لاینفک و  نیاز اساسی مردم می‌باشد.
 3. در حال‌حاضر حدود 3هزار نفر مربی در سطح کلانشهر تهران مشغول فعالیت‌‌بوده که با احتساب تعداد خانوار آنان بیش از هزاران‌نفر از این طریق ارتزاق‌مینمایند و در انتظار افزایش‌نرخ می‌باشند.
 4. گرچه نرخ آموزش رانندگی می بایستی در ابتدای هر سال که موزون با افزایش سایر نرخها می‌باشد صورت می پذیرفت لاکن نرخ آموزش رانندگی به دلالیل مختلف با تأخیر روبرو و به نیمه دوم سال مؤکول گردیده است.
علیهذا با عنایت به مراتب فوق یک نسخه آنالیز اصلاحه شده خودروی آموزش پراید که بندهای 21 و 6 آن در بخش مربوطه لحاظ خواهد شد و از لیست مذکور حذف گردیده جهت استحضار و اقدام لازم ایفاد میگردد.
هیأت مدیره کانون آموزشگاههاي‌رانندگي‌كشـور

شماره: 1569/2/9/20

تاریخ: 16/10/94

پیوست: ………………………….

بسمه تعالی
جناب آقای فاضلی ـ ریاسـت محترم اتاق اصناف تهران
 نرخ آموزش رانندگی و موتور سیکلت
 سلام‌عليكم
احتراماً؛ پیرو نامه1536/2/9/20ـ 09/09/94 نظر به اینکه تاکنون نرخ آموزشهای عملی و تئوری موتور سیکلت در سال94 از سوی آن اتاق محترم جهت اجراء تعیین و ابلاغ نگردیده و با عنایت به افزایش هزینه‌ها در زمینه سایر امور خدماتی استدعا دارد تا درخصوص افزایش نرخ ثبت‌نام و آزمون عملی رانندگی موتور سیکلت نیز اوامر مقتضی صادر فرمایند.

هیأت مدیره كانون‌آموزشگاههاي‌رانندگي‌كشـور

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفاً معادله ی امنیتی را پُر کنید. *