مراحل دریافت گواهینامه

مراحل دریافت گواهینامه

مراحل دریافت گواهینامه

تکمیل مدارک و ثبت نام

در یافت پرونده و مراجعه به پزشک طرف قرار داد

گذراندن ۳ جلسه کلاس آئین نامه و ۲ جلسه کلاس فنی ( در صورت عدم حضور در جلسه اول از شرکت در مابقی کلاس ها محروم میشوید )

شروع کلا س ها هر هفته از روز سه شنبه به مدت ۵ روز(  ساعت ۱۶ الی۱۸     و   ۱۰ الی ۱۲   )

شرکت در آزمون آئین نامه مقدماتی ( در صورت مردودی هر هفته ساعت 3 این آزمون برگزار میگردد )

شرکت در ۱۰ جلسه کلاس رانندگی  ( انتخاب ساعت و روز به انتخاب هنر آزموز می باشد )

در آخرین جلسه کلاس رانندگی آزمونی توسط مربی گرفته میشود در صورت قبولی در این آزمون پرونده خود را یک روز قبل از آزمون به آموزشگاه تحویل دهید .

روزهای آزمون ۱ شنبه و پنچ شنبه می باشد و شما میتوانید با به همراه داشتن اصل مدارک در آزمون آئین نامه شرکت نمائید و در صورت قبولی به آزمون شهر معرفی گردید .

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفاً معادله ی امنیتی را پُر کنید. *