شرايط و مدارك لازم جهت ثبت نام گواهينامه رانندگی ب ۱

شرايط و مدارك لازم جهت ثبت نام گواهينامه رانندگی ب 1

۱- حداقل سن 18 سال تمام

مدارک :۶ قطعه عکس پرسنلی ۴*۳ برای آقایات کارت پایان خدمت و یا گواهی تحصیلی و یا خدمتی

۲- اصل شناسنامه عكس دار به همراه يكبرگ تصوير صفحه اول و در صورت داشتن توضيحات يكبرگ تصوير صفحه توضيحات.

۳- اصل كارت ملي يا تائيديه صادره از ادارات ثبت احوال مربوط به شماره ملي متقاضي به همراه يكبرگ تصوير آن.

۴- ارائه مدارك دال بر روشن بودن وضعيت نظام وظيفه براي متقاضيان ذكور ايراني ( شامل يكي از موارد : برگه آماده به خدمت معتبر فاقد مهر غيبت- كارت پايان خدمت – كارت معافيت از خدمت – گواهي اشتغال به تحصيل- گواهي اشتغال به خدمت )

توضيح : چنانچه هنرآموز متقاضي ثبت نام در محل اقامت خود باشد مي بايست گواهي اشتغال بخدمت و يا گواهي تحصيلي به تائيد راهور محل تحصيل و يا خدمت وظيفه رسيده باشد

۵- اصل معرفي نامه صادره از اداره كل تشريفات وزارت امور خارجه در مورد ديپلمات ها و اصل معرفي نامه صادره از اداره كل اتباع خارجه ناجا يا معاونت اطلاعات فا استان در خصوص ساير اتباع خارجي

مراحل :

ثبت نام و مراجعه به پزشک شرکت در 5 جلسه کلاس آئین نامه و 10 جلسه کلاس رانندگی و درپایان شرکت در آزمون و قبولی در آن و در نهایت ارسال گواهینامه به آدرس شما

تلفن ویژه : ۷۷۴۰۰۰۴۴ ساعت کار ۷ صبح الی ۷ عصر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفاً معادله ی امنیتی را پُر کنید. *