آموزش فنی خودرو

آموزش  فنی خودرو

چرا باید از اطلاعات فنی خودرو اطلاع داشته باشید ؟

افرادی را حتما دیده اید که در کنار خیابان ماشین شان خراب شده و منتظر مکانیک مانده اند . ولی آمار نشان میدهد این مشکلات با خواندن موارد آموزش فنی تا 60% مشکل این افراد را حل کرده .

همان طور كه مي دانيم تمام قطعات موتورپس از مدتي كاركرد باعث كثيف شدن قطعات مي شود كه اين كثيفي باعث از كار افتادن بعضي از قطعات مي شود ودر نهايت باعث وارد كردن خسارات زيادي به موتور مي شود.وجهت جلو گيري از اين عيوب هر چند هزار كيلومتري نياز به تميز كردن و چك كردن قطعات حساس است ويكي از قسمت هاي مهم كه بسيار حساس است قسمت انژكتور ودريچه گاز است. 

دريچه گاز كه استپر موتور و پتانسومتر دريچه گاز بر روي آن نصب شده ومحل ورود هوا به درون موتور است و تنظيم كننده دور آرام و مقدار هواي ورودي به درون موتور است. 

پس از مدتي به دليل نا مرغوب بودن روغن و فرار گازهاي حاصل از احتراق به درون موتور و با كمك جنت هاي مربوطه اين گازهاي داغ با روغن موتور تركيب شده و به درون دريچه گاز رانده مي شود كه پس از مدتي با عث كيب شدن مجرا هاي ريز دريچه شده ودوده بر روي استپر موتور مي نشيند كه دچار اختلال در كار دريچه مي شود و مي توان با اسپره انژكتور شوي اين قسمت را تميز نمود.

علت صداي تق تق هنگام دور زدن در خودروهاي ديفرانسيل جلو

در اكثر خودروهاي ديفرانسيل جلو كه نيروي موتورتوسط گيربكس به پلوس انتقال داده مي شود واين پلوس ها مستقيم بر روي چرخ قرار دارند كه باعث حركت خودرو مي شود.  

پلوس از چند اجزا تشكيل شده:  

1-كله پلوس: اين قطعه كه به توپي چرخ جلو پيچ مي شود واز طرف ديگر به سه شاخ پلوس متصل مي باشد وكار كله پلوس انتقال نيروي به چرخ بوده ودر هنگام چرخش فرمان سه شاخ پلوس درون آن به عقب وجلو كشيده مي شود كه اين عمل باعث جمع شدن وباز شدن پلوس در هنگام چرخش فرمان مي شود. 

2-ميله پلوس:ميله پلوس يا شافت پلوس كه در هر دو سر داراي شيار است وبر روي يك سر آن كوزه اي پلوس  قرار دارد ودر يك سر آن هم كله پلوس قرار دارد كه به اين شيارها خار مي گويند وبا توجه به مدل خودرو اين خار ها كم يا زياد هستند. 

3- كوزه اي پلوس:براي انتقال نيرو از ديفرانسيل از كوزه اي پلوي استفاده مي شود واين گوزه اي كه از يك طرف داراي شافت كوچكي بوده به دورن ديفرانسيل رفته واز طرف ديگر كه مثل كله پلوس داراي سه شاخ است واين سه شاخ به ميله پلوس وصل شده وباعث انتقال نيروي به چرخ مي شود. 

لقي پلوس مجاز است چون قطعات پلوس داراي چند درجه آزادي است و در حال گردش است و بايد در هر دو سر داراي حالت فنري و عقب جلو كردن در روي ميله پلوس را داشته باشد ولي اگر سه شاخ در راستاي افق داراي حركت اضافي باشد كله پلوس وكوزه اي معيوب بوده وبايد تعويض شود.

علت لرزش فرمان ودسته دنده خودرو

 

اگر در كيلومتر بين 60 تا100 فرمان خودرو داراي لرزش شديد باشد وپس از گذشتن  از اين كيلومتر يعني بالاي 100 كيلومتر فرمان ديگر داراي لرزش نبود مطمئن باشيد اين عيب از بالانس نبودن چرخ هاي جلو است چون در دور پايين فاصله نقاط غير بالانس در روي رينگ از هم دور مي باشد به همين دليل در دور پايين داراي لرزش شديد مي باشد و در دور بالا چون نقاط غير بالانس به هم نز ديك مي شوند رينگ چرخ خود به خود بالانس ديناميكي مي شود.  

درصورتي كه بين كيلومتر80 تا 120 دسته دنده واتاق داراي لرزش باشد ديگر ايراد مربوط به بالانس نبون رينگ چرخ نيست بلكه پلوس هاي چرخ جلو (در خودروهاي ديفرانسيل جلو) تاب دارند وبعث لرزش شديد دسته دنده واتاق خودرو مي شود وتنها با تعويض پلوس مي توان اين عيب را از بين برد.

علت لرزش فرمان ودسته دنده خودرو

 

اگر در كيلومتر بين 60 تا100 فرمان خودرو داراي لرزش شديد باشد وپس از گذشتن  از اين كيلومتر يعني بالاي 100 كيلومتر فرمان ديگر داراي لرزش نبود مطمئن باشيد اين عيب از بالانس نبودن چرخ هاي جلو است چون در دور پايين فاصله نقاط غير بالانس در روي رينگ از هم دور مي باشد به همين دليل در دور پايين داراي لرزش شديد مي باشد و در دور بالا چون نقاط غير بالانس به هم نز ديك مي شوند رينگ چرخ خود به خود بالانس ديناميكي مي شود.  

درصورتي كه بين كيلومتر80 تا 120 دسته دنده واتاق داراي لرزش باشد ديگر ايراد مربوط به بالانس نبون رينگ چرخ نيست بلكه پلوس هاي چرخ جلو (در خودروهاي ديفرانسيل جلو) تاب دارند وبعث لرزش شديد دسته دنده واتاق خودرو مي شود وتنها با تعويض پلوس مي توان اين عيب را از بين برد.

نحوه عيب يابي ترموستات

 

همانطور كه مي دانيم ترموستات دماي موتور وسيستم خنك كننده را در يك دماي مشخص وتعريف شده نگه مي دارد. 

ترموستات با توجه به دماي بازوبسته شدن در انواع 71 – 74 -78 – 82- 83 و89 درجه در بازار موجود مي باشد. 

اگر ترموستات به هر دليلي نتواند در دماي تعريف شده خود باز شود منجر به بالا رفتن دماي موتور شده كه در نهايت موتور جوش مي آورد واگر اين دما را نتوان زود كنترل كرد وآن را به دماي نرمال موتور رساند باعث سوختن واشر سرسيلندر خواهد شد. 

علت سوپاپ كج كردن موتور: 

1-اگر تسمه تايم بيش از حد استاندارد خود كار كند وفرسوده شود پاره مي شود واين پارگي منجر به توقف ميل سوپاپ مي شود كه ممكن است چند سوپاپ در حالت باز بمانند وچون پيستون توسر مي لنگ با دور زياد در حال حركت است پيستون با سرعت زياد به سوپاپ برخورد نموده واين برخورد منجر به كج شدن ساق سوپاپ شده وموتور از حركت متوقف مي شود. 

2- اگر غلتك تسمه سفت كن زياد سفت باشد باعث پاره شدن تسمه تايم مي شود ومعايب فوق را بهمراه دارد واگر زياد شل باشد باعث تايم رد كردن مي شود كه اين عيب هم باعث سوپاپ كج كردن مي شود.

عيب يابي ورفع عيب مربوط به موتور پله اي(استپر موتور)

 

اگر دور موتور خود به خود بالا رود ودر يك دور مشخص مثل 3 هزاربماند ويا نوسان بين دورهاي بالا داشته باشد ايراد قطعااز سنسور دور موتوراست( البته در صورتي كه خودرو در دور پايين وبين دنده يك ودو دل نزندچون در اين صورت ايراد از پتانسيومتر دريچه گاز مي باشد)و استپر موتور چون در روي دريچه گاز نصب شده وبخارات وگازهاي حاصل از احتراق از درون سيلندر دوباره به وسيله شيلنگ ها به دريچه گاز برگشت داده مي شود وچون اين گازها همراه با مقداري روغن است به مرور زمان مجراهاي ورود هوا را مسدود مي سازد. 

رفع عيب: 

ابتدا استپر را باز نموده وبه كمك اسپري انژكتور شوي اقدام به تميز نمودن استپر ونشيمنگاه آن مي كنيم واستپر موتور را پس از تميز كاري بر روي دريچه گاز نصب نموده وموتور را روشن مي كنيم اگر دور موتور نوسان نداشت عيب رفع شده در غير اينصورت بايد استپر موتور را تعويض نمود.

نكاتي درمورد ضديخ وضدجوش

 

امروزه مردم با اين تفكر اشتباه كه ضديخ تنهابراي فصول سرد سال قابل استفاده است در فصول گرم از اين سيال در سيستم خنك كننده استفاده نمي كنند واز آب به عنوان سيال در سيستم خنك كننده استفاده مي كنند كه اين آب در سيستم خنك كننده وموتور باعث به وجود آمدن معايب زير مي شود:

1-آب داراي سختي است وبعد از مدتي كاركرد در دماي موتور كه نزديك به 90 درجه است ونقطه جوش آب 100 درجه است شروع به تبخير شدن مي كند واملاح موجود در آن در رادياتور ته نشين مي شود مجاري عبور آب را مسدود مي سازد.

 

2-اجزاي داخلي موتور شامل بوش هاي سيلندر كه جنس آنها از چدن است  وآب در دور آنها درحال گردش مي باشد وچدن در آب باعث زنگ زدگي مي شود وزنگ توليد شده در تمام قسمت هاي موتور در حال چرخش است كه باعث خوردگي در سرسيلندر وديگر قسمت ها مي شود.

 

3- نقطه انجماد آب در زير صفر درجه است ودرصورتي كه دماي هوا پايين آيد درون سيستم يخ مي زند.

علت لرزش خودرو در هنگام حركت اوليه

 

اگر هنگام حركت در دنده يك با رها كردن اهرم كلاچ خودرو دچار لرزش شود ممكن است به دلايل زير باشد:

۱-اگر دور موتور كمتراز ۱۰۰۰ دور بر دقيقه باشد خودرو دچار لرزش مي شود وبا كم بالا آوردن دور موتور اين عيب برطرف خواهد شد.

۲-اگر ديسك وصفحه كلاچ معيوب باشد در هنگام حركت خودرو دچار لرزش مي شودكه با تعويض ديسك وصفحه اين عيب رفع خواهد شد.

۳-اگر اگزوز به بدنه اتاق چسبيده باشد  در هنگام حركت ايجاد لرزش مي كند.

تمام موارد فوق تنها در صورتي قابل قبول است كه موتور سالم بوده وهيچ گونه نقصي نداشته باشد.

علت لرزش خودرو هنگام ترمز گرفتن

 

اگر هنگام ترمز گيري لرزشي در خودرو احساس شد مطمئن باشيد كه ايراد از سيستم ترمز ومربوط به ديسك هاي چرخ جلو است.

چگونه مي توان تشخيص داد ديسك ترمز مشكل دارد:

اگر در هنگام ترمز گيري در سرعت هاي پايين احساس كرديد كه خودرو داراي لرزش است ودر سرعت كمتر از ايست در صورت زياد بودن تاب ديسك هاي ترمز جلو همراه با صداي غير عادي است.وگاهي اوقات اگر تاب ديسك كم باشد در سرعت هاي زياد كه نقطه تاب به علت سرعت بالا به حالت بالانس خودكار درآمده معلوم نيست وتنها در يك سرعت پايين مشخص نمايان مي شود.

سیستم ترمز ABS

لايل به وجود آمدن تاب برداشتن ديسك ترمز ونحوه رفع عيب آن:

وقتي خودرو يك مسافتي را طي مي كند وبه علت استفاده از ترمز براي توقف خودرو در سرعت هاي بالا باعث درگير شدن لنت هاي ترمز با ديسك شده كه اين درگيري ميان لنت ترمز وديسك چرخ باعث گرم شدن ديسك ترمز مي شود  وچون ديسك هاي چرخ كه جنس آن از چدن مي باشد با ريختن آب كه به اشتباه بعضي از رانندگان با خودرويي كه چند ساعتي رانندگي نموده اند به كارواش مراجعه نموده و وبا برخورد آب به ديسك ترمز از قسمتي كه تحت فشار نيست تاب بر مي دارد.كه در صورت تاب برداشتن ديسك ترمز تنها با تعويض آن مي توان عيب فوق را رفع نمود.

 

يادآوري:بارها ديده ام كه مكانيك ها به بعضي از مشتريان خود كه ديسك هاي ترمز آنها تاب برداشته  تراشكاري ديسك را پيشنهاد مي كنند و مشتري به توصيه مكانيك گوش مي كند كه اين توصيه تراشكاري بسيار اشتباه است به دليل اينكه وقتي شما ديسك ترمز را براي گرفتن تاب آن به تراشكاري مي بريد تراشكار براي گرفتن تاب آن بايد مقداري بار از روي ديسك ترمز بردارد كه اين برداشت بار باعث لاغر شدن ديسك مي شود كه اين لاغري ديسك در نهايت باعث عملكرد ضعيف ترمز ودر بعضي از مواقع باعث شكستن ديسك ترمز مي شود.چون سيلندر ترمز تاحدي مجاز است از كاليپر چرخ بيرون آيد وبيشتر از آن باعث بيرون زدن از جاي خود است كه بار برداري از سطح ديسك در شكل گيري عوامل فوق موثر است.

چگونه تشخيص دهيم باتري خودرو معيوب است.

 

همان طور كه مي دانيم باتري وسيله اي است براي استارت زدن اوليه موتور و به كار انداختن وسايل برقي مورد استفاده در اتومبيل است.

باتري اكثر خودروهاي سواري بنزين سوز ۱۲ ولتي است وآمپر آنها با توجه به مصارف مورد نياز در خودرو فرق داردوممكن است ۵۵ -۶۰-۶۶-۷۴ و… باشدويا ممكن است اتميك باشد ويا اسيدي

باتري اتميك:نياز به اضافه كردن آب اسيد ندارد وبصورت پلمپ است وتنها بر روي سطح بالايي داراي يك چشمي است كه با رنگ هاي سفيد(يعني سطح الكتروليت پايين است) ومشكي(يعني باتري نياز به شارز دارد)و رنگ سبز(يعني باتري در حالت ايده آل است)

باتري اسيدي:اين باتري ۱۲ ولت از شش عددخانه كه در سطح فوقاني آن براي هر خانه يك عدد درب جهت اضافه كردن الكتروليت(اسيد)تعبيه كرده اند. ونياز به چك كردن هر چند هزار كيلو متر كاركرد خودرو دارد وبه اين صورت است كه درب يكي يا چندتا از خانه هاي باتري را باز مي كنيم واگر پليت هاي درون هر خانه خشك باشد بايد به آن آب اسيد ضعيف اضافه نمود تا به حدي كه اسيد كاملا روي آن را بپوشاند.

چگونگي تشخيص معيوب بودن باتري:

اگر در موقع استارت زدن متوجه شديد كه استارت عمل نمي كند بايد بايد به صورت زير عمل كنيد.

۱- ابتدا از محكم بودن بست هاي باتري اطمينان حاصل كنيد و مطمئن شويد كه روي قطب هاي باتري سولفاتي وجود ندارد ودر صورت معايب فوق با محكم كردن بست باتري وبا تميز كردن قطب هاي +و – باتري به كمك برس سيمي آن عيوب را برطرف سازيد.

۲-به كمك اهم متر ميزان ولت باتري را چك كنيد كه بايد در محدوده ۱۲ تا ۱۳ ولت باشد.

۳-به كمك يك كابل برق مستقيمي به اتوماتيك استارت دهيد تا از عملكرد استارت اطمينان حاصل كنيد.

اگر تمام موارد فوق را انجام داده و به نتيجه اي نرسيديد پس باتري معيوب است وبراي اطمينان بيشتر به كمك باتري كمكي موتور را روشن كنيد وپس از روشن شدن موتور باتري كمكي را از باتري خودرو جدا كرده ويكي از بست هاي باتري را باز كنيد واز قطب باتري دور كنيد اگر موتور خاموش شد پس نتيجه مي گيريم باتري سالم است ودينام (آلترناتور)معيوب است وتوان شار‍ز كردن باتري را ندارد ولي اگر با جدا كردن بست موتور خاموش نشد پس مطمئن باشيد باتري معيوب است.

عیب یابی مربوط به سوپاپ ها:موتور را روشن کرده ووایر هریک از سیلندرها را یکی یکی از شمع سیلندر مربوطه جدا می کنیم اگر در کارکرد موتور تغییری ایجاد شد آن سیلندر سالم است ولی اگر در کارکرد موتور هیچ گونه تغییری ایجاد نشد پس نتیجه می گیریم که سیلندر معیوب همین سیلندر است.

یادآوری:البته اگر برق سوزن های انژکتور هم قطع شود عیبی همچون عیب سوپاپ سوخته را نشان می دهد وبا تست برق سوزن به کمک یک لامپ کوچک می توان از سالم بودن سوزن اطمینان حاصل کرد که به اشتباه سرسیلندر باز نشود.

در ضمن اگر شمع یکی از سیلندر ها معیوب باشد باز همان عیب فوق نمایان می شود.

علت بالا بودن دمای موتور پژو405 و سمند

 

همان طور که می دانیم انفجار درون سیلندر از ترکیب شمیایی اکسیژن وبنزین است وهرچقدر که بنزین بصورت پودرشده(اسپری) باشدانفجار کامل تر است. وبرای اینکه بتواند با اکسیژن سریع مخلوط شود باید بصورت گاز باشد چون زمان انفجار بسیار کوتاه است.

خودرو سازان در طراحی این موتور در روی سرسیلندر از ترموستات۸۳ درجه سانتی گراد استفاده کرده اند ودر پشت سرسیلند از دوحسگر دمای آب که یکی برای نشانگر آمپر داخل اتاق است ودیگری برای اندازه گیری دمای آب درون موتور وارسال سیکنال به ای سی یواست.

وقتی موتور روشن می شود چون دمای آن پایین است دریچه بین سرسیلندر ورادیاتور توسط ترموستات بسته است ولی واتر پمپ در حال ارسال آب به نقاط داغ موتور است ودر این روند هیچگونه آبی به درون رادیاتور وارد نمی شودواین کار تا زمانی انجام می شود که دمای آب کمتر از ۸۳ درجه سانتی گراد باشدو وقتی دمای مایع خنک کننده به بیش از ۸۳ درجه برسد ترموستات عمل کرده وفنر آن جمع شده ومجرای بین سرسیلندر ورادیاتور باز می شود وآب از جنت بالای رادیاتور به رادیاتور می رود وپس از خنک کاری دوباره به موتور بر می گرددوچون درون ای سی یو از قبل از طرف شرکت سازنده تعریف شده که وقتی دما ی موتور به ۸۵ درجه رسید دور کند فن شروع به کار کند وعمل خنک کاری را انجام دهد واین عمل توسط حسگر دمای آب که در پشت سرسیلندر قرار دارد انجام می شود ومقدار آن را به ای سی یو ارسال می کند وای سی یو در هر لحظه اطلاعات آن را تجزیه وتحلیل می کند و وقتی مقدار به اندازه ثبت شده در حافظه خود رسید به دور کند فن دستور داده تا رادیاتور را خنک کند و با این عمل دمای آب پایین می آید و وقتی کمتر از ۸۳ درجه شود دوباره ترموستات بسته می شود تا دوباره سیکل فوق انجام شود و وقتی دمای درون موتور به نزدیک ۷۰ درجه سانتی گراد برسد ای سی یو دستور قطع فن را صادر می کند .

نتیجه گیری:برای اینکه بنزین را بصورت گاز وارد محفطه احتراق کنند باید دمای بالا موتور موجود باشد که این دمای بالا باعث سایش زیاد قطعات می شود وراندمان موتور را کاهش داده ولی در دمای پایین موتور از اتلاف سوخت جلوگیری می کند.

توصیه: بعضی از مکانیک ها وقتی مشتری به آنان مراجعه نموده که آمپر آب خودرو بالا می آید ودمای موتور زیاد است به اشتباه شروع به تعویض ترموستات خودرو کرده وآن را از ۸۳ به ۷۲ و یا ۷۵ درجه سانتی گراد تغییر می هند ولی با این کار هیچ تاثیری در دمای موتور ندارد چون برای ای سی یو تعریف شده که دما باید در نزدیک ۸۵ درجه باشد تا بتوان فن را راه اندازی کند و حتی اگر دمای آب به ۷۵ درجه ترموستات هم برسد درسته که مجرا زودتر باز شده وآب به درون رادیاتور می رود ولی تا زمانی که دما به نزدیک ۸۵ درجه نرسد ای سی یو دستور روشن شدن فن را صادر نمی کند پس هیچ فرقی نمی کند که ترموستات ۸۳ یا ۷۲ و… باشد ولی می تواند در سرعت های بالا مقدار خیلی کمی تاثیر داشته باشد وآن هم تنها به دلیل برخورد هوا با شبکه های رادیاتور آب است.

عيب يابي تسمه كولر وهيدروليك -پولي ميل لنگ وهرزگرد هاي تسمه هيدروليك

 

سيستم هيدروليك(پمپ هيدروليك) و آلترناتور(دينام) وكولر(كمپرسور كولر)  همگي نيروي خود را جهت به حركت درآمدن از ميل لنگ مي گيرند واين انتقال نيرو از طريق پولي وتسمه انجام مي شود وبه اين دليل است كه سرو صداي كاركرد موارد فوق كم مي شود وانعطاف پذيري در دورهاي بالاتر بهتر است.

بر روي ميل لنگ يك پولي شيار دار نصب شده كه پولي ميل لنگ نام دارد و تسمه هيدروليك شيار دار درون آن قرار مي گيرد وبا چند پيچ به سر پولي آلترناتور -پولي كمپرسور كولر و پولي پمپ هيدروليك قرار مي گيرد.

براي اينكه اين تسمه در مواقعه اي كه نياز دارد سفت باشد ودر مواقعه اي كه نياز دارد كمي  شل شود از تسمه سفت كن استفاده مي شود كه اين تسمه سفت كن داراي حالتي فنري قوي است كه سر آن يك غلتك هرزگرد پلاستيكي قرار دارد و يك غلتك هرزگرد ديگر در زير  آلترناتور قرار دارد كه اين غلتك تنها براي اينكه تسمه با قوس مطلوبي به ديگر نقاط تماس پيدا كند است.

نشانه هاي معيوب بودن پولي سر ميل لنگ :

1-موقعه روشن كردن موتور تسمه جيق مي كشد .

2-موقعه روشن كردن كولر باز تسمه جيق مي كشد.

كه در اين حالت پولي از وسط ول شده ودرون خود مي چرخد كه با تعويض آن اين عيب رفع خواهد شد.

وقتي استارت مي زنيم وموتور روشن نمي شود؟

ابتدا درب موتور خودرو را باز نموده وسر شيلنگ بنزين به ريل سوخت را از آن جدا مي كنيم وسوئيچ را باز نموده  اگر در اين حالت بنزين از شيلنگ رفت با سرعت بيرون آمد پس نتيجه مي گيريم كه پمپ بنزين سالم است ولي اگر بنزين بيرون نيامدبايد موارد زير چك شود:

1-ابتدا فيوز10آمپر مربوط به پمپ بنزين كه در كنار اي سي يو موتور قرار دارد ودوسيم سفيد رنگ است راچك كنيد اگر فيوز سوخته باشد با تعويض آن اين عيب رفع خواهد شد.

2-اگر فيوز سالم بود رله دوبل را چك مي كنيم وبه اينصورت كه با بازو بسته كردن سوئيچ بايد پلاتين درون رله دوبل قطع ووصل شود كه شمال يك صداي تيك تيك كردن است واگر در هنگام بازوبسته كردن سويچ رله دوبل هيچ صدايي نداد پس بايد رله دوبل تعويض شود.

3-اگر فيوز ورله دوبل هردو سالم باشند پس پمپ بنزين سوخته است وبا تعويض آن اين عيب رفع خواهد شد.

يادآوري:در خودروهاي پژو 405 وسمند كه داراي ايموبلايزر(سيستم ضد سرقت) هستند اگر به هر علتي بين يونيت ايموبلايزر واي سي يو ارتباط برقرار نشود برق پمپ بنزين وبرق موتور قطع خواهد شد.

درصورتي كه تمام موارد فوق هيچگونه نقصي نداشته وبه خوبي هر بخش به وظيفه خود عمل مي كند بايد برقي كه به سر واير هر سيلندر مي رود چك شود.

 • ابتدا واير يكي از سيلندرهارا از شمع موتور جداكرده وبه كمك يك شمع يا پيچ گوشتي برق آن را چك مي كنيم اگر برق نداشت بايد سنسور دور موتور كه روي گلداني جلوي گيربكس نصب شده را مورد بررسي قرار داد وبا تعويض آن اين عيب رفع خواهد شد.
 • اگر با تعويض سنسور دور ميل لنگ باز برق به سر شمع نرسيد  مي تواند عيب از رله دوبل باشد.
 • اگر موارد فوق معيوب نبود پس كوئيل دوبل سوخته است وبا تعويض آن اين عيب رفع خواهد شد.

يادآوري:اگر ارتباط ميان كنترل يونيت ايموبلايزر واي سي يو به هر علتي قطع شود برق كوئيل دوبل هم قطع مي شود.

5 دیدگاه

 1. مطالب خوبه ولی چرا نمیشه کپی کنیم؟!

  پاسخ
  • با سلام
   مطالب همیشه اینجا هست خیالتون راحت پس کپی چرا ؟

   پاسخ
  • از نوشته ها میتونی عکس بگیری

   پاسخ
 2. ممنون از توضیحات جامع و کاملی که گذاشتید

  پاسخ
 3. سلام .عالی بود

  پاسخ

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفاً معادله ی امنیتی را پُر کنید. *